Szkolenie Dzieci

Elite Tennis Akademy stawia na wychowanie dzieci poprzez aktywność fizyczną. To odpowiedzialne zadanie, do którego podchodzimy bardzo poważnie na różnych płaszczyznach. Pamiętajmy, że w wieku wczesnoszkolnym rozpoczyna się szereg uzupełniających zajęć przedszkolnych i szkolnych, które wymagają od dziecka pracy w grupie, budowania relacji rówieśniczych,zainspirowana poszczególnym sportem.

Dzieci w tym wieku nie powinny specjalizować się w jednej, konkretnej dyscyplinie sportu.
Jeżeli widzimy, ze zainteresowania wyraźnie kierują się w stronę konkretnego sportu, warto oczywiście, aby rodzice zachęcali do rozwoju w tej formie, jednak nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu.
Pozostały czas warto spożytkować na inne formy ogólnorozwojowej aktywności.
Na etapie dzieciaka proponujemy opiekę nad dzieckiem oraz wsparcie specjalistów z zakresu tenisowego , przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów.

PROPOZYCJA Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO I FIZJOTERAPII Stworzyliśmy system pracy dla przyszłych sportowców, który gwarantuje w pełni pewna, bezpieczną i zindywidualizowaną opiekę nad naszymi podopiecznymi.